Prometheus

Prometheus

Prometheus pretendeert niet, Prometheus doet! Zo is daar onze maandelijkse dispuutsvergadering alwaar de praeses alle zeilen bij moet zetten om de hevig geëmotioneerde meningen de kop in te drukken. Diezelfde emoties keren weer terug tijdens de disputeeravond, waar de verbale kwaliteiten van een der Promethen worden getoetst aan de geponeerde stelling. Buiten deze maandelijks terugkerende activiteiten nodigt Prometheus, als oudste Heerendispuut van Maastricht, zichzelf gaarne uit op vrijwel ieder feest en partijtje. Het spreekt voor zich dat ook Prometheus regelmatig met de gehele club op weekend gaat en af toe ook een lustrumreisje maakt naar zonnige verre oorden. Uit het bovenstaande mag men afleiden dat wij Promethen een hechte onderlinge band hebben die ook na de studieperiode wordt voortgezet in een van onze oud-ledenverenigingen. Het dispuut bestaat momenteel uit ongeveer 13 actieve leden verdeeld over alle faculteiten. Dit betekent echter niet dat er geen plaats is voor nieuwe eerstejaars studenten.

Sterker nog, wij zijn erg geïnteresseerd in de frisse, maar vaak onnozele gedachten van eerstejaars. Om te voorkomen dat de kwaliteit van het dispuut wordt aangetast, is er een aardige selectieprocedure waar onze aspirantleden getest worden op creativiteit, loyaliteit, eerlijkheid en doorzettingsvermogen. Maar de gouden regel blijft van kracht: “Eerst studeren, dan pas disputeren”.

Mocht je zo onverstandig zijn na het lezen van dit stukje nog interesse te hebben, spreek dan een van de Heeren in okergele trui aan in studentencafé de BoschPoort. Met enig geluk zal hij u ook een alcoholische versnapering aanbieden.

Contact: 06-48 50 41 05 (Rik)

www.ohdprometheus.com